The Rakahs For The Prayers

Compiled: Abu Hibbaan & Abu Khuzaimah Ansaari Umm Habeebah (RadhiAllaahu Anha) narrates I heard the Messenger of Allaah (Sallalahu Alayhee Wasallam) say,